Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden ('Overeenkomst') bepalen de voorwaarden waaronder u toegang krijgt tot en gebruik maakt van de website plinkocasino-netherlands.click ('Website'). Lees deze Overeenkomst aandachtig door voordat u de Website bezoekt of gebruikt. Door de Website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, dient u de Website niet te gebruiken.

Intellectuele eigendom

De inhoud op de Website, waaronder maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, video's, audioclips, digitale downloads en software, is eigendom van plinkocasino-netherlands.click en wordt beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud van de Website niet kopiëren, reproduceren, aanpassen, distribueren, verzenden, tonen of op enige wijze gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van plinkocasino-netherlands.click.

Gebruiksbeperkingen

U stemt ermee in om de Website alleen te gebruiken voor wettelijke doeleinden en op een wijze die geen inbreuk maakt op de rechten van derden, of de werking of veiligheid van de Website verstoort. Het is verboden om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de Website, gegevens te verzamelen of te verzenden die schadelijk kunnen zijn voor plinkocasino-netherlands.click of andere gebruikers van de Website.

Links naar andere websites

De Website kan links bevatten naar andere websites of bronnen van derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. plinkocasino-netherlands.click heeft geen controle over dergelijke websites of bronnen en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. plinkocasino-netherlands.click is ook niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke websites of bronnen.

Disclaimer

De informatie op de Website wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden en kan onvolledig, verouderd of onnauwkeurig zijn. plinkocasino-netherlands.click geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie op de Website.

  • U gebruikt de Website op eigen risico.
  • plinkocasino-netherlands.click is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de inhoud ervan.
  • plinkocasino-netherlands.click is niet verantwoordelijk voor enige technische problemen of storingen van netwerken of telecommunicatielijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, software of e-mail als gevolg van technische problemen of verkeerscongestie op internet of op de Website.
  • plinkocasino-netherlands.click behoudt zich het recht voor om de Website op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Wijzigingen

plinkocasino-netherlands.click behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen door een bijgewerkte versie op de Website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren op wijzigingen. Door de Website te blijven bezoeken of gebruiken na eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, stemt u in met de gewijzigde voorwaarden.